HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

En toch hechten wij een overdreven waarde aan haar opmerkingen die noodgedwongen leeg en triviaal zijn.
'Verwezenlijking van het algemeen belang vraagt om bewuste en verantwoordelijke burgers'
zei de koningin in haar laatste kerstrede. Ja, wat kan je anders zeggen.

 

() de aanvechtbare inrichting van een samenleving die een aantal personen normale
menselijke betrekkingen ontzegt, omdat wij de illusie van bovenmenselijke aandacht en liefde
in stand willen houden.

 

Het is de monarchie verboden enig inzicht te tonen in de potsierlijke fictie van haar rol.
Dat kenmerkt de kinderachtige veeleisendheid en het kinderlijke zelfbedrog van de monarchist.

 

Jaap van Heerden, in Rooduijn, 46-49.

____________