HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Willem-Alexander is betrokken bij een project in Mozambique waar op lokale wijze zaken
worden gedaan. ´Dit is omkoping in ruil voor bescherming.´

Of de kroonprins er verstandig aan doet om zijn naam te verbinden aan het resort in Machangulo,
is zeer de vraag. Want om een groot bouwproject als dit tot een goed einde te brengen, moet al
snel smeergeld worden betaald. Machangulo lijkt daarop geen uitzondering.

Willem-Alexander en Máxima nemen een flink risico door te participeren in een vakantieresort
in Mozambique, zoveel is wel duidelijk. Kanttekeningen waren al eerder geplaatst, omdat een buitenhuis
op tien uur vliegen van Nederland in deze tijden van milieubewust reizen niet helemaal verantwoord
zou zijn. En door de SP zijn direct Kamervragen gesteld, om na te gaan of Nederlands ontwikkelingsgeld
niet is gebruikt om de autoriteiten in Mozambique gunstig te stemmen.

Ook de keuze voor Mozambique als vaste uitwijkplaats kan gemakkelijk voor gedoe gaan zorgen.
Bijvoorbeeld nu blijkt dat de toekomstige koning van Nederland zich inlaat met een bouwproject
waarvoor de plaatselijke autoriteiten zijn gefêteerd op een manier die internationaal gezien
niet door de beugel zou kunnen.


Ralf Groothuizen & Willem Talis, HP/DeTijd, 1 augustus 2008, 18-19.

____________