HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het bezwaar tegen een erfelijk koningschap is heel simpel. Het betekent dat ieder Nederlands kind vanaf
zijn geboorte weet dat zij of hij alles kan bereiken, behalve de hoogste functie.
Het bekent dat men in de hele wereld ons als een middeleeuwse staat ziet.
Het betekent dat we altijd afhankelijk zijn van een toevallige troonopvolger.
Als dat een verkrachter, leugenaar, dief of machtswellusteling blijkt te zijn, moeten wij dat met
veel moeite weer rechtstrijken. Maar vooral: het erfelijk koningschap is strijdig met
de Rechten van de Mens, met het Europese Handvest en met onze grondwet.
Al die plechtige verklaringen zeggen dat geen mens enig privilege kan ontlenen aan zijn geboorte.
Laten we ons daaraan houden, dan is de koningin morgen verdwenen.
De miljarden die haar familie, sinds ze in 1813 onder de schulden in Scheveningen aan land spoelden,
heeft bijeengesprokkeld, mag ze meenemen.

Piet Grijs, Vrij Nederland, 14 september 1996

____________