HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Ook ik vind de vele reclameborden aan de gevels op het Damrak (Het Parool van 7 januari) erg lelijk, maar de gemeente heeft dit altijd toegestaan.
Dat men de reclames nu wil verminderen, juich ik toe, maar het gaat mij veel te ver dit bewust voor 2 februari uit te voeren.
Dat Guus Bakker, voorzitter van de ondernemersvereniging en directeur van de Beurs van Berlage,
een aantal winkelaars asociaal noemt omdat zij niet willen meewerken , vind ik absurd.
Bakker moet er niet gelijk mee schermen dat de reclames aan de gevels met plakband  vastzitten, dat gelooft geen mens.
Trouwens, heeft hij z´n mond opengedaan over de inkomensderving op 2 februari? Ook lees ik niets over schadevergoeding voor winkeliers
die enige dagen nauwelijks of niet bereikbaar zijn. Het is trouwens bedenkelijk dat mede op kosten van de winkeliers in de binnenstad wordt getrouwd.
Dat de gemeente 2,72 miljoen euro (zes miljoen gulden) besteedt , vind ik van de gekke. Dit geld kan men beter besteden aan mensen met een minimuminkomen. Bakker moet zich sterk maken voor een behoorlijke vergoeding voor de winkeliers, als compensatie voor de inkomensderving,
of anders opstappen als voorzitter. Ik prijs mij gelukkig dat in mijn woonplaats geen ´sprookjeshuwelijk´komt.
Ik kan rustig winkelen, zonder gehinderd te worden door veiligheidsmaatregelen.

C.P. van der Graaf, Het Parool, 19 januari 2002

____________