HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Volgens Meihuizen was het instellen van de Zuiveringsraden cruciaal voor
de wijze waarop de economische collaboratie zou worden aangepakt.
Hij beschrijft hoe het kabinet Gerbrandy zich conformeerde aan een voorstel van
prins Bernhard om te vertrouwen op de ´redelijkheid van de mensen thuis´
en de zuivering aan de bedrijven zelf over te laten.
´Bij Philips bv weet men precies wie fout zijn, en deze lieden zullen er ongetwijfeld
uitgaan´, verklaarde de prins destijds.

Meihuizen noemt het opmerkelijk dat het kabinet deze suggestie overnam,
want daarmee was in zijn ogen ´de angel uit de aanpak van de economische collaboratie gehaald.
´Alles overziend noemt hij de bestraffing van economische collaboratie ´
een totale mislukking, een mislukking waarop door de regering welbewust werd aangestuurd´.
Michiel Goudswaard, Het Financieele Dagblad, 6 september 2003.

 

____________