HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

GroenLinks heeft zich, geconfronteerd met de vrolijke (gelukkig niet langer vervaarlijke) Oranjefurie
die na de eerste woorden van Máxima losbarstte, bekeerd tot de pragmatische opstelling tegenover
de monarchie, waarin liberalen en sociaal-democraten haar al lang geleden voorgingen.
Rosenmöller maakte voor zijn geschuifel richting troon handig gebruik van het politieke succes van
premier Kok om vader Zorreguieta bij het huwelijk buiten de deur te houden.
Bijna tot vervelens toe trok hij dat succes ook naar zijn partij toe om zijn republikeinse pappenheimers
tevreden te stemmen en het opschuiven wat aan het oog te onttrekken.

 Hans Goslinga, Trouw, 7 april 2001

____________