HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het koninklijk huis is een sterk taboe door optreden en populariteit van Beatrix.
Maar hoe sterk blijft het als kroonprins Willem-Alexander troon bestijgt? In liberale partijen VVD en D66
is nog vaag republikeins sentiment aanwezig, in PvdA ook. D66 wil af van de rol koningin in kabinetsformaties.
GroenLinks en SP zijn tegen erfopvolging, voor een gekozen monarch. Met PSP verdween in 1989 de laatste
uitgesproken republikeinse partij uit de nationale politiek.

 

 

Hans Goslinga, Trouw, 28 maart 1998

____________