HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De opschudding die D66-fractieleider Thom de Graaf veroorzaakte met zijn voorstel om de rol van
de koningin in het staatkundig leven te beperken, heeft aangetoond dat de politiek niet veel meer gewend is.
De schrik en afwijzing die hem ten deel vielen, brachten aan het licht dat er in Den Haag een volkomen
apolitiek klimaat heerst. Dat kenmerkt zich door schuwheid voor debat, benauwdheid voor
controverses en zelfgenoegzaamheid over de status quo.
Is het een wonder dat de politiek de laatste jaren zo aan gezag heeft ingeboet?

Tegen deze achtergrond is het wel erg dun De Graaf een eng partijpolitiek belang toe te dichten.
Hij heeft juist een staaltje van leiderschap laten zien, dat in een democratie van vooraanstaande politici
mag worden verlangd en dat alleen maar meer reliŽf heeft gekregen door de bleekneuzigheid van anderen.

Hans Goslinga, Trouw, 15 april 2000

____________