HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Mabel Wippe-Smit

Columnist Max Pam (NRC-Handelsblad) aan de lijn:
"Zeg, ik hoor dat "Quote" volgende maand gaat publiceren dat Mabel werkte in Yab Yum!"
"Van wie weet je dat?" Pam: "Dat mag ik niet zeggen."
Ik word er zo moe van. Toch maar even de hoofdredacteur van "Quote" gebeld.
Jort Kelder: "We hebben diverse bronnen die dat inderdaad bevestigen; dat ze Mabel in Yab Yum zijn tegengekomen en van haar diensten gebruik hebben gemaakt. Maar niemand wil geciteerd worden.
Wij publiceren voorlopig niet." Als Republikein ga ik uit van de hoogstaande zedelijke opvattingen die onze prinses aankleven. En geniet altijd weer van Majesteits's Kersttoespraken, waarin steevast iets klinkt van 'de strijd tussen licht en duister' en 'de verborgen armoede bij vele van onze landgenoten'. Dan denk ik over de vele miljarden die de Oranjes namens ons in stilte uitdelen aan de behoeftige medemens. In haar laatste toespraak maakte Majesteit gewag van het misbruik door sommigen
van de Vrije Meningsuiting. 't Is inderdaad een schande dat serieus te
nemen journalisten zich met zulke infame roddels bezig houden; waar is het niveau?


Persoonlijk geloof ik dat onze doortastende premier zeker geschokt zou zijn als hem een eventueel gastvrouwschap te Yab Yum ter ore was gekomen. Maar ik denk niet dat hij, als man van de wereld, hierop baseerde:
"Tegen de onwaarheid is geen kruid gewassen."
Balkenende weet iets van Mabel dat wij onderdanen niet mogen weten. Laatst vertelde mij een ingevoerde - alweer iemand die niet met naam en toenaam genoemd wil worden - dat er tachtig bandjes zijn met onwettig verkregen opnames van telefoongesprekken tussen Mabel en Klaas B. Een geheime bijlage van de Van Traa-enquête. Wat zouden de tortelduifjes daarop besproken hebben?
Geheime verlangens, ontroerende bekentenissen natuurlijk, wie weet de inrichting van een babykamer... en misschien ook drugs- en wapentransporten? Je weet 't niet, als burger.
Ik heb nooit de paniek begrepen waarmee Balkenende, amper terug van iets gewichtigs in Europa, hals over kop het Kabinetsberaad verliet om tijdens een haastig ingelaste persconferentie het jonge paar te nagelen. Balkenende is een Zeeuw, die het respect voor Oranje met de paplepel is ingegoten. Balkenende moet 't telkens weer afleggen tegen zijn minister van Justitie, die nu eenmaal de vertrouweling is van Majesteit. Vervelend voor Jan-Peter, maar hij zal er niet minder ijverig de monarchie om dienen. Welk rookgordijn trok Balkenende op tijdens die persconferentie van 10 Oktober 2003? Waar vandaan moest onze aandacht worden afgeleid? Wij mogen 't niet weten.


Vrij Nederland-journalist Yourie Albrecht, bevriend met Mabel, vertelde me dat het jonge paar in totaal twaalf uur met de premier gesproken heeft alvorens de blijde mare van het voorgenomen huwelijk officieel kon worden. Hij meent dat Balkenende ongrondwettelijk gehandeld heeft door Mabel aan de schandpaal te nagelen; want de minister-president is politiek verantwoordelijk, ook voor eventuele leugens. Vermoedelijk is Balkenende geadviseerd nu eens niet over zich heen te laten lopen door Majesteit en met de vuist op tafel te slaan. Maar vanwege wat? Wie of wat is het geheim van Mabel?
Vanuit het oogpunt van amusement is Mabel een aanwinst. Tegelijkertijd is zij het beste bewijs dat de monarchie een overleefd instituut is. En dat te wensen ware dat wij ons staatshoofd konden kiezen. Mocht Mabel inderdaad het oudste beroep ter wereld aankleven, ik buig voor haar; want juist wie op haar rug tot de hoogste toppen reikt, verdient onze eerbied.
Theo van Gogh, Metro, 9 januari 2004.

 

____________