HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


 Misschien is īt omdat mīn nekharen recht overeind gaan staan als ik die neerbuigende glimlach op het gezicht zie van Alex,
die ridder van de droevige figuur... iets in mij wordt buitengemeen strijdbaar als ik onze toekomstige Koning op TV moet ondergaan
en vermoedelijk wordt zulks vooral veroorzaakt door de arrogantie van zijn onnozelheid.
Rijkeluisjongetje, hoeft nooit iets te betalen, hoeft niets te weten, hoeft zich niet te schamen als je hockeymeisjes in het openbaar bespringt
vanwege hun medaille.
Is van Oranje, U weet wel, die familie met van oudsher zoveel sympathie voor beulen.

Theo van Gogh, Propria Cures, 2 februari 2002