HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Overigens is het onaannemelijk dat het Republikeins Genootschap zich in de gevarenzone bevindt.
Zo spreekt het wetboek van Strafrecht bij de bepaling over 'Aanslagen tegen de Regeringsvorm' van het
plegen van een aanslag gericht op het op onwettige wijze vernietigen of veranderen van de
regeringsvorm of volgorde in de troonsopvolging.
Wie enkel zijn visies kenbaar maakt, of zelfs een grootschalige campagne opzet, om de politiek zover
te krijgen dat zij het koningschap schrapt uit de grondwet, pleegt nog geen strafbaar feit.
Wel is het een stafbaar feit als hierbij opzettelijk de koning of leden van het koninklijk huis
zouden worden beledigd. Van een dergelijke belediging is natuurlijk geen sprake indien
men al dan niet met kracht van argumenten een voorkeur uitspreekt voor afschaffing van de monarchie.
Het Nederlands recht laat het Republikeins Genootschap in het bepleiten van haar zaak derhalve veel ruimte.

W.J.M. van Veen, Goed Bestuur, september/oktober 1998

____________