HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Met een ceremonieel koningschap verlicht Willen IV zijn taken en beslecht hij de discussie
over mogelijke invloed op staatszaken.


Lambert Giebels, de Volkskrant, 6 maart 2009.

____________