HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Vanaf het moment dat u in ons nationale leven kwam, hebt u slechts één belang
nagejaagd en dat begint met een B. U zag slim dat ons vorstenhuis behoefte had aan
iemand die met de kroonprinses wilde trouwen om de erfopvolging veilig te stellen,
en toen u eenmaal aan die behoefte had voldaan, zette u de zaken verder
naar uw eigen hand.

Het kwam u goed uit dat u, terwijl Juliana met uw beide dochters in Canada verbleef,
de oorlog met wijntje en trijntje in Londen kon doorbrengen.
Ik heb nooit begrepen waaraan uw reputatie bij het voormalig verzet te danken is,
anders dan aan het vaardig optillen van glazen rose champagne en diverse rokken.

John Jansen van Galen, Vrij Nederland, 17 januari 2004.

 

____________