HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Fysiek aantrekkelijke jonge dames blijken daarin het beste. Zo wist de Belgische koning Leopold dankzij
zijn huwelijk met de mooie Astrid de liefde van het volk in de jaren dertig te herwinnen.
Reinier van Monaco bracht zijn zieltogende vorstendommetje tot nieuwe bloei door zijn huwelijk met de filmster
Grace Kelly. In Engeland wist Diana bij het volk emoties op te wekken die alles wat de Windsor-dynastie
voorheen probeerde, in de schaduw stelden. In deze rij is ook Máxima Zorreguieta te plaatsen.
Dat zij voor de Oranje-dynastie een goede keuze is, valt nu reeds wetenschappelijk te staven.


Op de website van Het Republikeins Genootschap (www.republikeinsgenootschap.nl) worden alle kritische publicaties over de monarchie bijgehouden.
Daaruit valt niet alleen het republikeins gehalte van de verschillende kranten te meten.
(NRC is republikeins, Trouw iets minder, de Volkskrant is half-half en De Telegraaf is royalistisch).
Maar tevens valt op dat sinds de oprichting van het genootschap in 1996 het aantal kritische publicaties
een zeer sterke groei vertoonde. Dat was conform de doelstelling van Het Genootschap:
het aanzwengelen van de discussie over de monarchie, een onderwerp dat voordien taboe was.
Maar sinds het eerste publieke optreden van Máxima, is het aantal kritische publicaties over de monarchie steil
teruggelopen tot een te verwaarlozen aantal.

Paul Frentrop, FEM/DeWeek, 30 juni 2001

____________