HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


We mogen ervan uitgaan dat de koninklijke kinderen niet worden gekloond of geadopteerd. Ze moeten dus worden verwekt.
Als dit op natuurlijke wijze gebeurt, is de belangrijkste taak van juffrouw Zorreguieta om seksueel verkeer te hebben met haar echtgenoot,
de kroonprins. Dat is dus feitelijk de bijdrage aan de maatschappij waar zij met ingang van dit jaar van overheidswege voor wordt betaald.
Deze analyse leert ons wat Maximá straks moet invullen als er op een formulier naar haar beroep wordt gevraagd.
Volgens Van Dale is prostitutie als beroep uitgeoefende seksuele omgang met anderen.Daar is niets mis mee.
Prostitutie is in Nederland niet strafbaar. Maar binnen de vrouwenbeweging wordt er wel eens over gedacht de klandizie aan te pakken.
In Zweden is in 1999 als onderdeel van een pakket van maatregelen ter bescherming van vrouwen het 'kopen van seks' strafbaar gesteld,
maar het 'verkopen' niet.Wie in Nederland soortgelijke maatregelen wil doorvoeren moet bedenken dat de relaties tussen de monarchie
en ´s werelds oudste beroep gecompliceerd zijn.


Paul Frentrop, FEM/DeWeek, 26 januari 2002

____________