HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP
Een van mijn historische helden is de markies Marie-Jean de Condorcet (1743-1794).
In de wetenschap is hij vooral bekend om zijn bijdragen aan de wiskunde.
Maar hij was ook een sociaal bewogen man die, al was hij van adel, de Franse Revolutie steunde. In dat kader stelde
hij voor de monarchie te vervangen door een zelfbewegende pop, een 'automate royal'.
Deze mechanische koning zou alle ceremoniële functies van het Koninklijk Huis kunnen vervullen en
- tegen minimale kosten - aangenaam kunnen converseren met buitenlandse vorsten die op bezoek kwamen.
De machine zou ook ´automatisch´ alle wetten tekenen die het parlement had aangenomen en erfopvolging zou niet langer
een probleem zijn. Mits goed onderhouden zou de automatische koning bijna het eeuwige leven hebben.
Inmiddels zijn veel functies geautomatiseerd.
Het idee van De Condorcet is nu beter uit te voeren dan destijds.


Paul Frentrop, FEM/DeWeek, 16 februari 2002

____________