HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Afgelopen vrijdag vierde prins-gemaal Claus zijn zeventigste verjaardag. De televisie besteedde er de
nodige aandacht aan en toonde ons een lieve, intelligente, betrokken, doorleefde man, maar bovenal
een deerniswekkende persoon, aangetast door geestelijk lijden.
Er is een soort onafwendbare 'staatsmoord' op hem gepleegd, in het bijzijn van ons allen,
zonder dat iemand daar in het bijzonder verantwoordelijk voor is.

Ook de functievervulling door Beatrix roept vragen op. Rekt zij de grenzen van het
constitutioneel aanvaardbare niet voortdurend op? Haar bemoeienis met de tekst van de Troonrede,
interventies bij ministers en haar rol bij de overplaatsing van een ambassadeur horen niet thuis
in een parlementaire democratie.
Het zou een uiting van beschaving en compassie zijn als we bij gelegenheid van de vijfenzestigste
verjaardag van Beatrix haar en het koningschap met pensioen laten gaan.
Zij kan dan gaan uitrusten van een onmogelijke, onmenselijke taak.
Daarna kiezen wij de minister-president, tevens ons staatshoofd.

Pim Fortuyn, Elsevier, 14 september 1996

____________