HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het is in menselijk opzicht niet van deze tijd om de Staten-Generaal bijeen te roepen om de huwelijken van kroonprins en troonopvolgers
te laten goedkeuren. Het probleem is echter dat het erfelijke constitutionele koningschap naar zijn aard onmenselijke trekken heeft.
Het is de consequentie van het adagium ´de Koning is onschendbaar´.
Dat beperkt de leden van het Koninklijk Huis, het staatshoofd voorop, aanzienlijk in hun gedragingen.
Als we dat niet willen, is er maar één uitweg: afschaffen van de monarchie.


Pim Fortuyn, Elsevier, 3 februari 2001

____________