HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Een erfelijke vorst is een constitutionele dwaling uit de negentiende eeuw. Hoe lang tolereert het volk
nog een bij erfopvolging benoemd staatshoofd, met alle onzichtbare en ondemocratische invloed die
de vorst heeft op onze regering? Om de dwepers met de monarchie tegemoet te komen, moet er wellicht
een gekozen vorst worden aangesteld. Een zoektocht naar de ideale kandidaat.Alette Fleischer, De Republikein, 4, 2008, 22-24.

____________