HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

'Kijk wat is de doelstelling van het genootschap? Dat is de mensen aan het denken zetten over
het democratisch manco dat het Koninkrijk der Nederlanden helaas nog steeds vertoont.
Nou, dat denkproces verkeert in een versnelling, en dat is naar mijn stellige overtuiging
het gevolg van ons toenmalig optreden.

Wij zijn geen genootschap dat stappen onderneemt.
Wij zijn een soort wandelende intentieverklaring,bestaande uit mensen die zich
 individueel hebben voorgenomen dat denkproces aan te zwengelen.
Dit is een vereniging zonder statuten, zonder bestuur.' (Martin van Amerongen)

Loes de Fauwe, Het Parool, 9 maart 2000

____________