HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Maar hoe stabiel is dat volkse orangisme? Volgens Schoo zullen de Oranjes zich op den duur alleen kunnen handhaven met steun
van het ´Telegraaf-lezende klootjesvolk´, zoals Provo het pejoratief noemde.
Tegenwoordig bestaat dit volk grotendeels uit opwaarts mobiel gericht middenkader en het is maar de vraag of dat
een stabiele achterban van het koningshuis is.

De meeste politici wagen zich uit angst voor zetelverlies niet aan uitspraken ten nadele van de monarchie, maar de kiezers worden niet
warm of koud van het onderwerp. Pim Fortuyn spreekt zich unverfroren uit voor de republiek, wat hem blijkens de opiniepeilingen niet wordt aangerekend.

In vrijwel alle nu verschenen boeken wordt openlijk getwijfeld aan de staatkundige capaciteiten van de kroonprins.
Zelfs een eerbiedig monarchist als Huijsen plaatst vraagtekens bij zijn ´geestelijke bagage´. Nogal eufemistisch schrijft hij te moeten toegeven
´dat Willem-Alexander lang, inhoudelijk gezien, te weinig  profiel heefft gehad´. Zijn verdediging van Jorge Zorreguieta, met een beroep op
voormalig juntaleider Videla, noemt Huijsen ´een vergissing´, die op het conto van de RVD moet worden geschreven.

Elsbeth Etty, NRC Handelsblad, 1 februari 2002