HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Maar nee, het moest beslist in het morrend Amsterdam gebeuren, waar ze nu de nodige miljoenen aan
gemeenschapsgeld moeten spenderen aan vergaande veiligheidsmaatregelen, om de vorstin met haar
koninklijke vriendjes en vriendinnen goed gescheiden te houden van de gewone mensen.
Maar op die eerste avond in het Concertgebouw was toch ook een deel van de burgerij uitgenodigd?
't Mocht wat! Tweeduizend directeuren, hoge ambtenaren en mensen met geld – die toch al veel naar concerten gaan –
 waren geďnviteerd. En dus was er weer geen normaal mens bij.
Enthousiaste Amsterdammers die haar wilden toezingen en de Dam versieren, werden afgepoeierd.
Maar zo'n onverdraaglijke tweedeling in de samenleving is in een monarchie onvermijdelijk.
Dat is namelijk een vreemd relict uit vroeger eeuwen, toen men nog echt geloofde dat je verschillende
 soorten mensen had. Enerzijds zwoegers en slovers die korte nachten maakten op een strozak
en anderzijds echte prinsessen die een erwt konden voelen dwars door een hele stapel matrassen heen.
In dat onderscheid tussen hogere en lagere mensen gelooft Beatrix nog altijd en
daaraan geeft zij uiting in de exclusieve manier waarop zij haar verjaardag viert samen met haar mede-fijnbesnaarden.

 E.D. Dekker, Algemeen Dagblad, 30 januari
2000

____________