HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De aarzeling om zelfs de huidige vórm van de monarchie
– laat staan de monarchie als zodanig – ter discussie te stellen,
hangt niet alleen samen met het wijdverbreide Oranjegevoel,
waartegen veel politici niet durven op te boksen.
Ook zij zelf zijn zeer geïmponeerd door het aan een monarchie
nu eenmaal inherente uiterlijk vertoon. Door dicht bij de koningin te komen,
straalt iets van haar glans immers ook op hun eigen nietige persoontje af.
Men hoeft maar eenmaal een openbaar optreden van Beatrix
meegemaakt te hebben om te beseffen hoe ongelooflijk rijk de collectie
vlotbuigende knipmessen is waarop ons land kan bogen.
Anders dan de chique patriciërs die in de negentiende eeuw Nederland regeerden,
voor wie de Oranjes in zekere zin parvenu´s waren,
zijn onze hedendaagse politici vaak niet van hoge herkomst en zien ze daarom
sneller op tegen het koningshuis.


Thomas von der Dunk, Vrij Nederland, 13 december 2003.

 

____________