HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Inhoudelijk heeft het koningshuis zich aan de kant van de linkse intelligentsia geschaard, die
(Oranjetrauma van huwelijks- tot kroningsrellen!) van nature niet zo geweldig veel met de monarchie
opheeft. Als gevolg van de met Claus ingezette pogingen deze mentale kloof te overbruggen, zijn de
Oranjes nu in een paradoxale spagaat beland. Zij hebben zich van hun eigen achterban vervreemd door
toenadering met de lang door hen als bedreiging beschouwde tegenpartij te zoeken. Die is het nu dan
weliswaar op de heikele terreinen van Europa en islam meer met de Oranjes eens, maar zonder dat
zich dat in meer dan een pragmatische tolerantie vertaalt. Want met het irrationele sprookjesverschijnsel
monarchie als zodanig heeft die elite over het algemeen weinig op.


Thomas von der Dunk, De Republikein, 4, 2008, 6-7.

____________