HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

We zijn zo gewend geraakt aan het feit dat de monarchie iets erfelijks is, dat we ons niet realiseren dat
het ook anders kan, en vroeger ook vaak anders is geweest. In de middeleeuwen was erfopvolging zelfs
vrijwel nergens een automatisme. Maar de neiging tot nepotisme is nu eenmaal zo oud als de mensheid..


Thomas vond der Dunk, De Republikein, 4, 2008, 36-41.

____________