HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

In hoeverre fungeerde de monarch als bindmiddel van land en volk tijdens het zogeheten ancien régime?
In hoge mate, constateert Thomas von der Dunk, zonder vorst was er meestal geen staat.
Dat ging vaak wel tegen wil en dank.Thomas von der Dunk, De Republikein, 2, 2006, 3, 32-36

____________