HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Dat de historische canon enigszins traditioneel is opgezet, is natuurlijk geen probleem. Maar dat de
commissie nagelaten heeft om grote republikeinse voormannen en gebeurtenissen op te nemen, is wel zeer
kwalijk. De opstellers wekken de schijn Oranje-aanhangers te zijn.Thomas von der Dunk, De Republikein 2, 2006, 4, 8-10.

____________