HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Toen bijna twee eeuwen geleden de monarchie in Nederland werd ingevoerd, werd het systeem elders in
Europa in de ban gedaan. De formule steunt op romantische sentimenten, de behoefte aan mythologie
en de misleiding van de publieke opinie. Over de implicaties van een Nederlands archaïsme in Europa,
of: hoe het orangistisch monarchisme bij de Gratie Gods van een strak geregisseerd sprookje verwerd
tot een ondemocratische anomalie.H.W. von der Dunk, De Republikein 1, 2005, 4, 20-31

____________