HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Voor inzage in het Koninklijk Huisarchief heeft de historicus speciale toestemming nodig
van het staatshoofd. Die heeft het recht om personen wier kritische speurzin naar
haar voorvaderen haar mogelijk niet aanstaat, de toegang te ontzeggen.
Het archief zit, ondanks Kamervragen hierover, nog altijd potdicht.


Thomas von der Dunk, De Republikein, april 2005

____________