HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Na Verlichting, Franse Revolutie en afbraak van de standenstaat is de monarchie een anomalie geworden.
Dat is volstrekt geen beletsel voor haar voortbestaan, zoals blijkt, want de samenleving hangt aan elkaar
van anomalieën en relicten. Daaruit volgt dan ook dat ze alleen kan functioneren bij de gratie, minder
van God dan van de bereidheid om met twee maten te meten en zo nodig wat krom is recht te noemen.H.W. von der Dunk, NRC Handelblad, 30 januari 2008.

____________