HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zijn eigen verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen heeft Willem II nooit onder ogen gezien; iedereen
had overal schuld, behalve hijzelf. Ook na 1918 lag wat er misging steeds weer aan de anderen. God weet
immers alles, maar de keizer wist het ook altijd beter. In feite heeft hij zijn leven lang niets bijgeleerd.

Thomas von der Dunk, De Republikein 3, 2007, 4, 55-59.

___________