HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Juist als het de monarchie betreft, is het parlement afgeschaft. Een enkeling die (zoals het D66-Kamerlid Van Walsem)
een duidelijk standpunt durft in te nemen, wordt als stoorzender afgeschilderd.
Ruggengraat is een hilarisch verschijnsel geworden waar men bijna meewarig over doet.
Een discussie is vanuit parlementaire hoek zelfs 'onbehoorlijk' genoemd. De richtlijn luidt blijkbaar
 'laat je achterstevoren met gesloten ogen voorbij de streep trekken, al dan niet met bezwaard gemoed.
Dat laatste als moreel alibi voor de historie'.
Vergeleken bij die lafheid winnen veel verantwoordelijken in bestuur en bedrijfsleven uit de oorlog
weer aan statuur. In elk geval stonden toen nog andere zaken op het spel!

 

Wie het behoud van de monarchie als serieus symbool van de Nederlandse samenleving
en haar politieke en morele waarden verdedigt (en niet als iets dat er nu eenmaal is en, och,
toch doorgaans redelijk lijkt te functioneren) kan echter moeilijk een verbintenis van
de Oranjes accepteren met een politicus die medeverantwoordelijk is voor een regime
dat duizenden moorden op zijn geweten heeft.

H.W. von der Dunk, de Volkskrant, 23 maart 2001

____________