HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Als we de Volkskrant van vorige week zaterdag mogen geloven, beschouwt Beatrix het als ´verworven recht´ om de in lichtingendienst BVD in te zetten voor familieperikelen.
Onder Wilhelmina zorgde Van ´t Sant voor gefronste wenkbrauwen.
Vooral de politiek voelde zich buitengesloten en probeerde een wig te drijven tussen vorstin en spion.
Dat lukte pas in Londen tijdens de oorlog, toen politici met het Englandspiel een stok hadden om de hond te slaan
en de koningin hun wil oplegden.
Van ´t Sant bleef in 1945 achter in Londen, hij had zijn bekomst van het hof.

Vorsten en geheime agenten gedijen het beste in een versluierde wereld. Samen vormen ze een bijna oncontroleerbaar
machtsblok dat niet in een democratische samenleving past.
Als onze volksvertegenwoordiging dit blok wil openbreken, dan moeten ze krachtig optreden.
Anders zal de geschiedenis zich keer op keer herhalen.


Philip Dröge, de Volkskrant, 15 maart 2003.

____________