HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Een ander, minstens zo ironisch aspect is dat een sociaal-democratisch premier de monarchie uit de nesten
moest helpen. Willem-Alexander is een risicofactor gebleken. Zijn toetreding tot het bestuur van het omstreden
Internationaal Olympisch Comité liet zijn zwak oordeelsvermogen voor het eerst zien.
Zijn opmerking over de brief van Videla in een Argentijnse krant was een grove blunder.
En wat zijn keuze voor Máxima Zorreguieta betreft: het is mooi en menselijk dat hij zijn hart liet spreken
maar bij een staatshoofd in spe geldt nu eenmaal dat de dienst vóór het meisje gaat.

 

Is de monarchie nu gered? Zoiets heet te kort door de bocht. Vooralsnog is alleen het komend huwelijk gered,
maar die redding heeft als paradoxaal gevolg dat de monarchie in de gevarenzone kan komen.
Het huwelijk leidt er immers toe dat de familie Zorreguieta verbonden wordt met het Oranjehuis,
en dat op de langere duur, als er kinderen komen, het geslacht Zorreguieta een plaats krijgt
in de geschiedenis van de Oranje-dynastie.

J.J.A. van Doorn, Trouw, 5 april 2001

____________