HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Telkens opnieuw reageert de premier te snel en bovendien geërgerd op incidenten. 
Het siert hem als mens, maar professioneel is anders.

Je kunt je trouwens ook nog afvragen of Kok zich wel zo scherp mag uitlaten over indiscreties van Kamerleden.
Het is aan de Kamervoorzitter en eventueel aan fractievoorzitters parlementariërs in het gareel te houden.
Formeel gezien gaat het een minister, ook een minister-president geen donder aan.
J.A.A. van Doorn, HP/De Tijd, 19 februari 1999

____________