HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De korte historie van de prinselijke villa kent een reeks van conflicten. De bouw ervan is tot aan de
Raad van State bestreden omdat die in strijd was met het bestemmingsplan.
Maar voor een lid van het koninklijk huis gelden soms andere wetten, zei een provinciaal ambtenaar destijds.
Vervolgens waren er conflicten over de illegale afgravingen van een stukje duin, een garage zonder bouwvergunning,
en betonnen paaltjes op een bospad die boeren met trekkers noodzaakten vijf kilometer om te rijden.

 

Frans Dijkstra, Trouw, 31 augustus 2001

 

____________