HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De politiek-inhoudelijke rol van de monarchie moet worden ingeperkt of afgeschaft. Een meerderheid
van de invloedrijkste Nederlanders, onder wie bestuurders, senatoren en topondernemers, vindt dat
het koningshuis een ceremoniële functie moet krijgen.


Wilco Dekker en Ben van Raaij, de Volkskrant, 22 april 2006.

____________

 

sp;