HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Maar het meest fundamentele blijft natuurlijk toch, zowel daar als hier, dat de monarchie, met alles wat
die aan hofkliek en knipmessende lakeien meebrengt, het principe van ongelijkheid van alle mensen
in stand houdt: enerzijds die héél bijzondere hooggeplaatsten met hun blauwe bloed en anderzijds wij,
de gewone mensen, het klootjesvolk.
In Engeland ziet nu bijna de helft van de bevolking in dat dit een idee is 'whose time has been'.

 

E.D. Dekker, Algemeen Dagblad, 12 december 2000.

____________