HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Maar de grootste spanningen ontstaan toch binnen de paleismuren. Meer en meer realiseert Máxima
zich hoe zij door de familie uitsluitend als PR-kanon wordt ingezet.
Er is hoegenaamd geen belangstelling voor wat zij als intellectuele vrouw zou kunnen inbrengen.
Bij de uitreiking van de Erasmusprijs in het Paleis op de Dam, bij uitstek de favoriete hangplek
voor geletterden en kunstlievenden, was de prinses niet uitgenodigd.
Ook aan het Beraad van Huis ten Bosch, een nieuw initiatief van Beatrix om haar imagoproblemen
op te lossen, neemt zij geen deel.

René van Dee, HP/DeTijd, 16 november 2001.

____________