HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

'Ongeschikt als troonopvolger', kopte dagblad Trouw afgelopen maandag, daarmee oud-hoogleraar internationaal
 volkenrecht prof. dr. P. de Waard citerend. Eerder al had Trouw columnist Hans Goslinga het
koningshuis bij het grof vuil gezet, onder de kop 'God is Nederland uit, nu de koning nog.'

 

Verliest de monarchie draagvlak bij de media? Volgens communicatieadviseur Charles Huijskens,
van wie in 1994 een serie opstellen verscheen onder de titel Majesteitsschennis en media, loopt het
door Beatrix in de jaren tachtig opgebouwde krediet in sneltreinvaart terug.
'De koningin is jarenlang vrij unaniem bejubeld en geprezen als een moderne monarch, een verademing
 na die moederlijke, al te gewone Juliana. En ook Willem-Alexander was in de media juist krediet
aan het opbouwen, met name door zijn watermanagementactiviteiten.
Daar is nu een flink stuk van weg. Inmiddels staat alleen De Telegraaf nog onverdeeld achter het
koningshuis, maar ook die krant was niet blij met die verwijzing naar de brief van Videla.'

Wilma de Rek, de Volkskrant, 16 maart 2001

____________