HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Monumentenexperts vrezen schade, maar wens gebruiker geeft in dit geval doorslag.

De gevolgen van patineren, kleuren, zijn volgens BMA na herhaalde behandelingen niet bekend.
Het risico bestaat dat deze verfbeurten onomkeerbaar zijn, wat voor
monumentenexperts doorgaans onaanvaardbaar is.


Ton Damen, Het Parool, 19 juni 2009.

____________