HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Op aangifte van burgemeester Deetman van Den Haag werden vlak voor Bevrijdingsdag twee mannen van
hun bed gelicht en een dag lang vastgehouden op verdenking van majesteitsschennis.
Ook hun computer werd in beslag genomen, want het misdrijf was op internet begaan.
Nu wist ik niet eens meer dat majesteitsschennis in Nederland nog altijd een misdrijf is.
Het is ironisch dat juist onder een regering waarvan de Partij van de Arbeid deel uitmaakt voor het
eerst sinds decennia weer iemand voor een misdrijf vervolgd wordt, dat vooral bekend is
omdat Domela Nieuwenhuis er de mond mee gesnoerd is.

Een dergelijke opzet om mensen tot zelfcensuur aan te zetten, gaat in tegen de bedoeling van vrijheid van meningsuiting.
Het is de bedoeling van dit fundamentele recht dat zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk zeggen wat ze vinden.

Verontrustend is bovendien de mentaliteit van het Openbaar Ministerie die uit dit soort acties blijkt:
de bereidheid regels te gebruiken die in onbruik geraakt zijn om burgers hun plaats te wijzen.
Bovendien gaat het hier om een regel die een zodanige beperking van fundamentele vrijheden oplevert,
dat ze maar beter uit het Wetboek van Strafrecht gehaald zou kunnen worden.

Marcel van Dam, de Volkskrant, 11 mei 2000

____________