HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

De rijksbegroting begint met het huis der koningin. Daar eindigt de financiering
van de Oranjes niet. Nog niet de helft van de totale kosten zijn expliciet
in de begroting te vinden. Het is enigszins ironisch dat de financiën van het huis
der koningin tot de openbare financiën van het Rijk behoren
omdat ´openbaar´ een eufemistische term is voor dit begrotingshoofdstuk.
Begrijpelijk is al die heimelijkheid wel: de koningin is een figuur wier
private handelen moeilijk te scheiden valt van haar publieke handelen.
Dat geldt zeker voor de kosten maar ook voor het vermogen.
Het publieke belang is er volgens de wet bij gebaat dat de koningin
een vermogen bezit omdat zij onafhankelijk moet zijn.
Met dergelijke wonderlijke argumenten krijgt iedere discussie
over de financiën van het koningshuis iets ongrijpbaars
en zullen de ´bullshit´ schattingen, waar Prins Bernhard
zich aan ergert, nooit verdwijnen.
H.P. van Dalen, ESB, 19 september 2003.

 

____________