HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

´Ik ben nog steeds monarchist. Maar ik zie de laatste tijd allerlei incidenten
die het draagvlak voor het koninklijk huis kunnen aantasten.
Dat vinden ik en de anderen in mijn omgeving zorgelijk.
Neem de affaire rond prinses Margarita. Ik vind dat het
koninklijk huis hier zéér ongelukkig heeft gehandeld.´
´Beatrix had als crisismanager moeten ingrijpen. In plaats daarvan liet
ze de zaak escaleren, onder meer door ´bepaalde maatregelen´ te nemen
(het lichten van De Roy van Zuydewijns sociale-dienst-dossier – red.)´.
´Mabel Wisse Smit is zeer omstreden. Ik vind dat Friso voor dit huwelijk geen
toestemming had moeten vragen aan het parlement. Thomas Lepeltak heeft
opgeroepen het huwelijk niet goed te keuren. Ik ben het daarmee eens.
Haar verleden bevat te veel duistere zaken. Ze had een langdurige relatie
met de Bosniër Mohamed Sacirbey,
die momenteel vervolgd wordt wegens een fraudezaak. Ze werkt voor
George Soros, een zeer omstreden beursspeculant. Ze had een
onduidelijke vriendschap met crimineel Klaas Bruinsma.
Wie weet wat er allemaal nog meer boven de markt hangt? Het is in
ieder geval zonneklaar dat Mabel een op aanzien en invloed
beluste ambitie koestert.´´Een andere vreemde zaak is dat Máxima nog
voordat zij een vinger voor de Nederlandse samenleving heeft opgelicht,
een riante toelage krijgt. Ze krijgt in één klap meer dan prins Bernhard.
Dat is toch hoogst merkwaardig.´´Bij de koninklijke familie
moet een lichtje gaan branden. Ze moeten inzien hoe
verontrustend het is als ook bij de ´stille groepen´,
onder wie de veteranen, twijfel aan ze begint te ontstaan.
En ik luister, ik hoor, ik zie ´het lééft!´ (Prosper Ego)Ed Croonenberg, HP/DeTijd, 19 september 2003.

 

____________