HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Kan België overleven zonder de monarchie? Zeker. Zullen we iets missen? Paola is, zonder enige twijfel,
onze koningin met de mooiste benen. Die mag ze meenemen in de republiek. En Europa kan er gerust op
zijn dat zijn Brusselse vestigingen ongeschonden bewaard zullen blijven in de hernieuwde federatie die België heet.

Jef Coeck, De Republikein 3, 2007, 4, 50-54.

___________