HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________De merkwaardige consequenties van dit soort conservatisme als ´houding´ blijken ook bij Heldrings opvattingen over
de monarchie. Heldring noemt zichzelf ´theoretisch een republikein´. Wat is dat denk je dan?
Wat mag het verschil zijn tussen een ´theoretische republikein´ en een ´gewone republikein´?
Dat blijkt te zijn dat Heldring niet wilde ´morrelen´ aan de huidige positie van het koningshuis in ons staatsbestel.

Nu kan ik mij voorstellen dat iemand onverschillig staat tegenover het onderwerp.
Monarchie of republiek - het interesseert hem gewoon niet. Maar ik kan mijn niet voorstellen hoe iemand
met enig recht zegt ´theoretisch´ een bepaald ideaal te omarmen om vervolgens praktisch niet te willen ´morrelen´
aan een stand van zaken die op gespannen voet staat met dat ideaal. Dan meen je gewoon niet wat je zegt.


Paul Cliteur, Vrij Nederland, 7 juni 2003.
 

____________