HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Republikeinen vragen aan de monarchisten wat voor dunk zij hebben van het koningschap wanneer zij van mening blijken te zijn
dat elke telg uit een geslacht, zelfs de domste, het ambt van koning krachtens geboorterecht kan vervullen.

 

Paul Cliteur, Trouw, 10 maart 2001.

____________