HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

In het doordenken van de uitgangspunten van het republicanisme zijn we in Nederland nog niet zo ver.
Het is natuurlijk veel meer dan de koning naar huis sturen.
Wie wil weten wat het republicanisme inhoudt, kan het best bij de Fransen terecht. Régis Debray legt het
helder uit aan zijn dochter in  La République expliquée à ma fille (1998). Daar kunnen we lezen dat
afstand van het koningschap ook betekent dat de staat zich op een geheel andere normatieve grondslag
moet beroepen dan de religieuze die vaak in monarchieën nog opgeld doet.
In Frankrijk is die grondslag de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.  
Het staatshoofd kan niet voorlezen uit de bijbel. Godslastering kan geen strafrechtelijk delict meer vormen.
Groepen mensen worden niet gestimuleerd tot het cultiveren van hun eigen culturele en vaak religieuze achtergronden,
maar aanhankelijkheid aan de universele idealen van de republiek.
Een waarlijk republikeinse staatsvorm vergt ook een seculiere staat.

In die zin, mijnheer, noem ik mij republikein!

Paul Cliteur, Propra Cures, 3 november 2001

____________