HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Dat die nominale monarchie gehandhaafd blijft, daarover kan men overigens minder optimistisch zijn dan Lafontaine.
Een monarchie kan immers binnen een democratie alleen gehandhaafd blijven wanneer de vorst en
de koninklijke familie door het kabinet worden behoed voor compromitterende situaties.

 

De benoeming van de kroonprins in het IOC-bestuur is vanuit dit oogpunt bekeken het grootste cadeau
dat het kabinet-Kok aan het Republikeins Genootschap had kunnen geven.

 

Paul Cliteur, NRC Handelsblad, 9 februari 1999.

 

____________