HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het vliegkamp is een overbodige plek. Qua aantal vliegbewegingen is Valkenburg volstrekt onbetekenend.
Defensie heeft er nauwelijks iets te doen.

 

Verschillende bewindslieden hebben mij onomwonden gezegd dat de koningin grote bezwaren zou hebben.
Op de afsluitende avond van de PvdA-verkiezingscampagne in 1994 zei Hans Alders letterlijk tegen mij:
'Je kunt het wel vergeten met Valkenburg, want de majesteit wil het niet.' Dat zei hij een dag voor de verkiezingen.
'Dan ga ik morgen niet stemmen', zei ik. Als een minister tegen mij zegt dat het koninklijk gezag zijn eigen
gezag te boven gaat, dan hoef ik niet meer.

 

We moeten rekening houden met de majesteit dus kan dat vliegveld niet sluiten.
Zelfs als wij het zouden willen, kan het niet.

 

In totaal zijn op het vliegkamp bijna negenhonderd mensen werkzaam.
Wat er verder precies gebeurt wordt zorgvuldig verborgen gehouden.

 

Het vliegveld gaat meestal om zeven uur 's avonds dicht. Althans, als Beatrix niet terug hoeft te komen.
Er is wel 24-uursbezetting. Die mensen vervelen zich dood. Een paar jaar terug bleek dat mensen van de
catering ontzettend bijklusten. Als je een feestje organiseerde liet je Valkenburg komen, dat was de helft van de prijs.

 

Voor Bill Clinton en Yasser Arafat was het kennelijk geen bezwaar een kwartiertje extra in de auto te zitten.
Leden van het Nederlandse koningshuis en sommige bewindslieden kunnen dat geduld niet opbrengen.
Het regeringsvliegtuig waarmee zij af en toe het luchtruim kiezen, moet dan eerst van zijn thuisbasis op
Schiphol-Oost naar Valkenburg gevlogen worden alvorens het de passagier naar verder gelegen bestemmingen kan brengen.

 

Joris van Casteren en Peter Vermaas, De Groene, 21 oktober 2000

____________